Matrícula alumant del centre

CALENDARI I NORMES

Dies 7 al 12 de juny a través del web.

En cas de no disposar de mitjans per fer la matrícula telemàticament, s’atendrà per telèfonal número 687 136 763 el dia  11 de juny, de 10:30 a 12:00h i 17:00 a 19:30h, o bé al correu electrònic secretaria@emmt.cat  i s’establirà un espai, data i hora concretes per fer-la presencialment.

No és permès matricular-se solament d’Instrument, excepte en el cas que hi hagi places disponibles i es justifiqui haver realitzat els estudis equivalents al nivell de Formació Bàsica, o estar-los realitzant en l’actualitat en un altre centre.

alumnat_escola_musica