Matrícula Alumnat nou ingrés

CALENDARI I NORMES

Del  22 al 28 de juny   a través del web

En cas de no disposar de mitjans per fer la matrícula telemàticament, s’atendrà per telèfon al número 687 136 763 els dies 26 de juny de 11:00 a 12:00h i 19:30 a 20:30h, o bé al correu electrònic secretaria@emmt.cat, i s’establirà un espai, data i hora concretes per fer-la presencialment.

No és permès matricular-se solament d’Instrument, excepte en el cas que hi hagi places disponibles i es justifiqui haver realitzat els estudis equivalents al nivell de Formació Bàsica, o estar-los realitzant en l’actualitat en un altre centre.

alumnat_escola_musica