El Centre

L’Escola Municipal de Música de Tortosa és un centre de titularitat municipal, autoritzat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, on s’imparteixen ensenyaments musicals de caràcter no reglat. 

Hi poden estudiar alumnes a partir dels 5 anys i sense límit d’edat.L’oferta educativa, com correspon a aquest ampli ventall d’edats, és diversificada: s’ofereixen classes de sensibilització i iniciació a la música, classes corresponents al nivell elemental, classes de preparació per a les diferents proves d’accés al grau professional, classes d’adults. 

Pel que fa a instruments, s’hi poden estudiar instruments de vent-fusta, vent-metall, percussió, piano i guitarra.

Dins d’aquestes diverses opcions es fomenta la vessant socialitzadora de la música, amb la participació de l’alumnat en diverses agrupacions ( conjunt instrumental, grups de cambra, grup de percussió, grup de guiatrres, etc.) des de molt aviat, i compartint el fet de fer música amb la resta de la societat per mig de concerts i audicions. 


A més, l’alumnat, a partir d’un cert nivell, té la possibilitat d’entrar a formar part de la Banda Municipal de Música.

En definitiva, l’Escola Municipal de Música de Tortosa vol apropar la pràctica musical a tota la població, intentant encaixar amb les necessitats i interessos d’un alumnat divers, a més de dinamitzar la vida musical del municipi, organitzant activitats protagonitzades pel seu alumnat.