Director
Juanjo Grau Castells

Cap d’estudis
Xavi Lerín Martínez

Secretari
Roc Lluís Mulet

.

Horari d’atenció  al públic

amb cita prèvia: Tel. 687 136 763

info@emmt.cat