FORMULARI DE PREINSCRIPCIÓ

CURS 2024/25

A problem was detected in the following Form. Submitting it could result in errors. Please contact the site administrator.

Dades Alumnat

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aquest espai s'ha d'emplear en cas que la persona trans (transgène, transexual) s’identifiqui amb el nom sentit d’acord amb la targeta sanitària expèdida per CatSalut

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aquestes dades només serán emprades a efectes estadístics

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dades de Contacte

 

Dades Acadèmiques

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alumnat menor de diset anys. Indica'ns on realitzaràs estudis de caràcter general.

Preinscripció als estudis musicals

 

Política de Privacitat

 

De conformitat amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal, amb l'acceptació d'aquest text s'autoritza que les dades de caràcter personal proporcionades siguin tractades i incorporades en el fitxer denominat Escoles Municipals, responsabilitat de l’Ajuntament de Tortosa. La finalitat d’aquest tractament és la gestió de l’alumnat a l'Escola Municipal de Música. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones, llevat dels casos en què hi hagi una obligació legal, i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per a la finalitat que es van captar. En qualsevol cas es podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-s'hi, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin a l’Ajuntament de Tortosa, Plaça d’Espanya núm.1, 43500 Tortosa (Tarragona) o bé per correu electrònic a sac@tortosa.cat

S’informa que també es pot presentar una reclamació, si així es considera, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o bé posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades del l'Ajuntament a protecciodedades@tortosa.cat

Observacions

 

El/la sol·licitant declara sota la seva responsabilitat:

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afegeix aquí el text de capçalera

La preinscripció acaba en:

dies
hores
minuts
Seconds

Preinscripció 24/25
Alumnat de nou ingrés