Preinscripció Alumnat nou ingrés

CALENDARI I NORMES

Del  2 al 12 de juny a través del web

En cas de no disposar de mitjans per fer la matrícula telemàticament, s’atendrà per telèfon al número 687 136 763 els dies 5  i 12 de juny de 10:00 a 12:00h i 17:00 a 19:30h, o bé al correu electrònic emm.tortosa@tortosa.cat, i s’establirà un espai, data i hora concretes per fer-la presencialment.

A partir del 16 de juny

Comunicació de la llista provisional d’admesos i de la llista d’espera.

Un cop fetes les proves de nivell (en cas que aquestes siguin necessàries), el centre comunicarà al’adreça electrònica facilitada a quins grups han estat adscrits els alumnes nous o bé si han quedaten llista d’espera (en cas que la demanda superi l’oferta).

A la vegada, es farà arribar una clau de signatura electrònica per poder formalitzar la matrícula.

alumnat_escola_musica