Preinscripció Alumnat nou ingrés

CALENDARI I NORMES

Del  17 al 28 de maig a través del web

En cas de no disposar de mitjans per fer la matrícula telemàticament, s’atendrà per telèfon al número 687 136 763 els dies 21  i 28 de maig de 10:30 a 12:00h i 18:00 a 19:30h, o bé al correu electrònic secretaria@tortosa.cat, i s’establirà un espai, data i hora concretes per fer-la presencialment.

 A partir del 2 de juny

Comunicació de la llista provisional d’admesos i de la llista d’espera.

Un cop fetes les proves de nivell (en cas que aquestes siguin necessàries), el centre comunicarà a l’adreça electrònica facilitada a quins grups han estat adscrits els alumnes nous o bé si han quedaten llista d’espera (en cas que la demanda superi l’oferta).

A la vegada, es farà arribar una clau de signatura electrònica per poder formalitzar la matrícula.

alumnat_escola_musica