Formulari d'Ingrés a Instrument

*Alumant del centre que ha fet la roda d’Instruments

 

A problem was detected in the following Form. Submitting it could result in errors. Please contact the site administrator.

Dades personals ALUMNE/A

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aquest espai s'ha d'emplear en cas que la persona trans (transgène, transexual) s’identifiqui amb el nom sentit d’acord amb la targeta sanitària expèdida per CatSalut. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aquestes dades només serán emprades a efectes estadístics.

Instrument

 

Indicar 5 opcions per ordre de preferència ( aquestes han de ser diferents)
.

Política de Privacitat

 

De conformitat amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal, amb l'acceptació d'aquest text s'autoritza que les dades de caràcter personal proporcionades siguin tractades i incorporades en el fitxer denominat Escoles Municipals, responsabilitat de l’Ajuntament de Tortosa. La finalitat d’aquest tractament és la gestió de l’alumnat a l'Escola Municipal de Música. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones, llevat dels casos en què hi hagi una obligació legal, i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per a la finalitat que es van captar. En qualsevol cas es podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-s'hi, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin a l’Ajuntament de Tortosa, Plaça d’Espanya núm.1, 43500 Tortosa (Tarragona) o bé per correu electrònic a sac@tortosa.cat

S’informa que també es pot presentar una reclamació, si així es considera, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o bé posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades del l'Ajuntament a protecciodedades@tortosa.cat

Observacions

 

.

Data i clau de signatura

 

.