Etapes formatives

L’estructura acadèmica general  pot ser adaptada en alguns casos, tant pel que fa a edats (que són orientatives) com pel que fa a matèries (en alumnat que cursa estudis musicals en altres centres, etc), si així ho acorden l’alumne/a o els pares amb el tutor/a.

Itinerari

alumnat_escola_musica

Afegeix aquí el text de capçalera

La preinscripció acaba en:

dies
hores
minuts
Seconds

Preinscripció 24/25
Alumnat de nou ingrés