Preinscripció a Instrument

CALENDARI I NORMES

10 de maig:   Publicació d’oferta de places d’ingrés a instrument.

Places destinades a alumnat del centre que tria instrument per primer cop, que vol canviar d’instrument o que vol iniciar l’estudi d’un segon instrument.

Del 10 al 15 de maig:  Preinscripció d’ingrés a instrument, per l’alumnat especificat en l’apartat anterior, a través del web

És necessari especificar 5 instruments per ordre de preferència, per si no hi ha plaça en l’instrument elegit en primera opció.

Per resoldre dubtes o per qui tingui dificultats per fer la preinscripció a través del web, s’atendrà per telèfon al número 678 136 763  el día 14 de maig de 10:30h a 12:00h i de 18:00h a 19:30h, o bé al correu electrònic secretaria@emmt.cat, i s’establirà un espai, data i hora concretes per fer-la presencialment.

18 de maig: Comunicació a l’adreça de correu de l’alumne/a (nom.cognom@emmt.cat) del resultat dels criteris d’ingrés a instrument.

El centre especificarà a quin instrument han estat admesos els i les alumnes que opten a ingrés a l’instrument.

alumnat_escola_musica