Director
Juanjo Grau Castells

Cap d’estudis
Xavi Lerín Martínez

Secretari
Roc Lluís Mulet

.

Horari d’atenció  al públic

dilluns de 19:00 a 19:30h

dimecres de 19:00 a 19:30h

divendres de 17:00 a 17:30h

info@escolamunicipaldemusicadetortosa.cat