Consell Escolar

Us informem que com a resultat del recent procés de renovació del Consell Escolar, la composició d’aquest ha quedat de la següent manera:

Director 
Juanjo Grau Castells

Cap d’estudis
Xavi Lerín Martínez

Secretari
Roc Lluís Mulet

Representat de la Titularitat
Cinta Espuny Vidal

 

Representat del Professorat
Albert Curto Baiges
Manel Hierro Estorach
Sergi Molina Pla
Olga Matviyets

Representat dels pares i mares d’alumnes
Amparo Barberà Prats

Representat de l’AMPA
Eva Araujo Monsoriu

Representants de l’alumnat