La Diputació amb l'Escola

El passat 4 d’octubre  de 2022 la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona acordà la concessió de subvencions a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i organismes autònoms municipals per a escoles de música de titularitat municipal de la demarcació de Tarragona, curs 2021-2022.
 
L’Ajuntament de Tortosa va presentar una sol.licitud per tal d’acollir-se a aquesta convocatòria de subvencions de la Diputació de Tarragona. Segons l’acord de la Junta de Govern, la Diputació de Tarragona col.labora en el finançament de l’Escola Municipal de Música de Tortosa “Joan Lamote de Grignon” atorgant-li 15.598,56€.

alumnat_escola_musica