Taxes

S’estableix el preu públic per la prestació de serveis i la realització d’activitats musicals de l’Escola Municipal de Música de Tortosa.

alumnat_escola_musica