Taxes

S’estableix el preu públic per la prestació de serveis i la realització d’activitats musicals de l’Escola Municipal de Música de Tortosa.

Sensibilització Curs Matrícula Mensualitat
1r 60.39€ 18.15€

Iniciació Curs Matrícula Mensualitat Observacions
1r 60.39€ 18.15€
2n 60.39€ 26.05€  

Formació Bàsica Curs Matrícula Mensualitat Observacions
1r 60.36€ 52.74€  
2n 60.36€ 68.54€ sense Cambra 62.61€
3r 60.36€ 68.54€  
4t 60.36€ 78.42€  
Pont 60.36€ 78.42€  

Durant tot el programa matèria opcional Mensualitat
14.81€
Formació AvançadaCursMatrículaMensualitatObservacions
Itinerari 160.36€95.21€ 
Itinerari 260.36€65.57€ 
Durant tot el programa matèria opcionalMensualitat
14.81€
Formació AdultsCursMatrículaMensualitat
Llenguatge60.36€32.98€
Instrument60.36€42.86€
Llenguatge + Instrument60.36€67.56€
Durant tot el programa matèria opcionalMensualitat
19.76€
alumnat_escola_musica