Preinscripció alumnat nou

CALENDARI i NORMES

Del 21 al 31 de maig   Preinscripció a través del web 

Per resoldre dubtes o per qui tingui dificultats
per fer la preinscripció a través del web,
es podrà fer de forma presencial al centre els dies
22 i 29 de maig, d’ 11.00 a 12.00h i de 19.30 a 20.30h.

alumnat_escola_musica