Matrícula Alumnat nou ingrés

CALENDARI I NORMES Del  25 de juny  al  3 de juliol a través del web

En cas de no disposar de mitjans per fer la matrícula telemàticament, s’atendrà per telèfon al número 687 136 763 els dies 26 de juny i 3 de juliol, de 10:00 a 12:00h i 17:00 a 19:30h, o bé al correu electrònic emm.tortosa@tortosa.cat, i s’establirà un espai, data i hora concretes per fer-la presencialment.

No és permès matricular-se solament d’Instrument, excepte en el cas que hi hagi places disponibles i es justifiqui haver realitzat els estudis equivalents al nivell de Formació Bàsica, o estar-los realitzant en l’actualitat en un altre centre.
alumnat_escola_musica