Llenguatge Musical

El llenguatge musical va més enllà de la simple coneixença dels elements que configuren la gramàtica d’aquest.

A l’assignatura de llenguatge es pretén que l’alumnat adquireixi habilitats tècniques sense separar altres elements intrínsecs en l’educació d’aquest, com les formes d’estudi, els hàbits de conducta en la relació amb la música, per configurar una educació musical integral.

Els elements que configuren el llenguatge musical, es van treballant, curs rere curs, de manera progressiva. Aquest aprenentatge és acumulatiu ja que els conceptes estan estretament lligats, per això, es van combinant els uns amb els altres i es van enriquint mútuament.

alumnat_escola_musica