Documents de Centre

La legislació vigent preveu que tots els centres elaborin els seus documents de gestió, com a eines eficaces que els han de permetre un exercici responsable de l’autonomia reconeguda.

PEC 2023

Projecte Educatiu

PAC

Pla Anual Centre
curs 23/24

MEMORIA ANUAL 

Memòria Anual 
curs 22/23

alumnat_escola_musica

Afegeix aquí el text de capçalera

La matrícula comença en:

dies
hores
minuts
Seconds

Matrícula 24/25
Alumnat de nova incorporació