Classes d'Instrument

L’aprenentatge de l’instrument és una de les activitats  que posseeix el treball més autènticament musical.

Aquesta educació reuneix tres capacitats fonamentals de l’ésser humà: sentiment, pensament i moviment.

Al llarg de tota l’etapa formativa, es descobreixen les possibilitats de l’instrument i s’adquireixen les habilitats necessàries per a què aquest esdevingui una eina d’expressió , i valorar que aquesta eina musical és un material de comunicació.

En la primera etapa de formació, s’apropa l’instrument als infants d’una manera sensorial, es basa en el joc i en l’experiència directa; així, s’adquireix un coneixement bàsic i es formen capacitats cognitives que deixen una porta oberta al desenvolupament posterior d’habilitats.

En el sí de la formació instrumental dels alumnes, s’adquireixen habilitats tècniques i s’explora l’univers sonor, tant en els seus aspectes cognitius com emotius.

La unió del llenguatge musical i la pràctica instrumental són els eixos de l’aprenentatge. I es potencia també, com a part complementària i enllaçada, la participació en les diferents agrupacions instrumentals. Aquests tres elements (llenguatge, instrument i agrupació) pretenen estimular l’experiència artística i la relació amb els altres.

alumnat_escola_musica

No perdis el compàs. La preinscripció comença en .....

Dies
Hores
Minuts
Segons

Alumnat de nou ingrés
Preinscripció
del 13 al 31 de maig

adobe-express-qr-code