Agrupacions Instrumentals

La formació musical no es pot considerar una activitat bàsicament individual i l’aprenentatge no resulta del tot significatiu si no està vinculat a la seva pràctica col·lectiva, ja que és un dels elements més satisfactoris de la pràctica musical i una de les experiències més enriquidores.

A l’escola de música s’organitzen diversos ensembles: grups de famílies d’instruments, grups de cambra, conjunt instrumental i la Banda Municipal de Música.

L’estudi de la música en grup és una activitat multidisciplinària en la qual intervenen tots els elements de l’ensenyament musical: aspectes teòrics, pràctics, tècnics i artístics; però sobretot, l’existència dels grups instrumentals facilita la comprensió de per a què s’estudia música, fomenta el respecte pels altres, afavoreix l’esforç, facilita la cohesió i contribueix a projectar l’escola socialment.

Aquest aprenentatge comunitari fa que l’alumne aprengui tant del professor o professora com dels seus companys i companyes, i tots plegats han d’intentar, mitjançant l’intercanvi de criteris i experiències, unificar la manera d’entendre i interpretar una obra. L’alumne ha de comprendre que aquest aprenentatge comunitari ha de ser solidari i que el grup no avança si cadascú no fa un bon treball individual i una aportació positiva al grup.

alumnat_escola_musica

Afegeix aquí el text de capçalera

La matrícula comença en:

dies
hores
minuts
Seconds

Matrícula 24/25
Alumnat de nova incorporació