Taxes

S’estableix el preu públic per la prestació de serveis i la realització d’activitats musicals de l’Escola Municipal de Música de Tortosa.

SensibilitzacióCursMatrículaMensualitat
1r60.39€18.15€
IniciacióCursMatrículaMensualitatObservacions
1r60.39€18.15€amb Roda 26.05€
2n60.39€26.05€ 
Formació BàsicaCursMatrículaMensualitatObservacions
1r60.36€52.74€ 
2n60.36€68.54€sense Cambra 62.61€
3r60.36€68.54€ 
4t60.36€78.42€ 
Pont60.36€78.42€ 
Durant tot el programa matèria opcionalMensualitat
60.36€
Formació AvançadaCursMatrículaMensualitatObservacions
Itinerari 160.36€95.21€ 
Itinerari 260.36€65.57€ 
Durant tot el programa matèria opcionalMensualitat
14.81€
Formació AdultsCursMatrículaMensualitat
Llenguatge60.36€32.98€
Instrument60.36€42.86€
Llenguatge + Instrument60.36€67.56€
Durant tot el programa matèria opcionalMensualitat
19.76€
alumnat_escola_musica