Consell Escolar

Us informem que com a resultat del recent procés de renovació del Consell Escolar, la composició d’aquest ha quedat de la següent manera:

DIRECTOR  (president del consell): 
Juanjo Grau Castells

CAP D’ESTUDIS: 
Xavier Lerín Martínez

SECRETARI: 
Roc Lluis Mulet

REPRESENTANT DE LA TITULARITAT: 
Dolors Queralt Moreso

REPRESENTANTS DEL PROFESSORAT:
Xavier Planas Abelló

Clàudia Giménez Ferreres

Olga Matviyets

Sergi Molina Pla     

REP. DELS PARES I MARES D’ALUMNES:

Josep Minguell Rovira

REPRESENTANT DE L’AMPA:

Eva Araujo Monsoriu               

REPRESENTANTS DE L’ALUMNAT:

 
Míriam Rojo Chavarria

Manel Carbó Lancharro

Or. coor. Pedagògica

Or. de Participació