Preins. Alumant nou ingrés

CALENDARI I NORMES

 Del 22 de maig al 2 de juny:   Preinscripció a través del web 

 Per resoldre dubtes o per qui tingui dificultats per fer la preinscripció a través del web, es podrà fer de forma presencial al centre els dies 22 i 30 de maig, d' 11.00 a 12.00h i de 19.00 a 20.00h.

Procediment de  matriculació (preinscripció*)       Preinscripció Alumant Nou ingrés
Descarregapdf     P.-Alumant-Nou

*llegir abans de fer preinscripció