Preinscripció a Instrument

CALENDARI I NORMES

14 de maig:   Publicació d’oferta de places d’ingrés a instrument.

Places destinades a alumnat del centre que tria instrument per primer cop, que vol canviar d’instrument o
que vol iniciar l’estudi d’un segon instrument.

Del 14 al 18 de maig:  Preinscripció d’ingrés a instrument, per l’alumnat especificat en l’apartat anterior, a través del web

És necessari especificar 5 instruments per ordre de preferència, per si no hi ha plaça en l’instrument elegit en primera opció.

Per resoldre dubtes o per qui tingui dificultats per fer la preinscripció a través del web, es podrà fer de forma presencial al centre el dia 16 de maig, de 11.00 a 12.00h i de 19.00 a 20.00h.

Procediment de Matriculació*   Preinscripció a Instrument
Descarregapdf   P.Instrument

*llegir abans de fer preinscripció