Classes col·lectives 18/19

Sensibilització-Iniciació

Sensibilització A
Iniciació 1A
Iniciació 1B
Iniciació 2A
Iniciació 2B
Dimarts  17.30 – 18.30 h  
Dimecres   17.30 – 18.30 h 
Dimecres   17.30 – 18.30 h 
Dilluns 18.00 – 19.00 h
Dimecres 18.30 – 19.30 h
Aula 1
Aula 1  
Aula 1 
Aula 1
Aula 1
Prof.  Olga Matviyets
Prof.  Olga Matviyets
Prof.  Olga Matviyets
Prof.  Olga Matviyets
Prof.  Olga Matviyets

Formació Bàsica

F. Bàsica 1r 
F. Bàsica 2 A
F. Bàsica 2 B
F. Bàsica 3r 
F. Bàsica 4t 
F. Bàsica CP    
Adults  1
Adults  3
Dimarts i Dijous 18:30-19;30h
Dilluns i dimecres de 17;30-18;30h
Dimarts i dijous    18.30 – 19.30 h
Dilluns i dimecres de 18;30-19;30h
Dimarts i dijous    17.30 – 18.30 h
Dimarts i Dijous 18:30-19;30h
Dijous 18:30-19;30h
Dimarts  19.30 – 20;30 h
Aula 1  
Aula 1
 Aula 4
Aula 4
Aules 4 i 5
Aula 5 
Aula 5
 Aula 5
Prof.  Olga Matviyets
Prof.  Olga Matviyets
Prof.  Manel Hierro
Prof.  Manel Hierro
Prof.   Xavi Lerín/ Manel Hierro
Prof.   Xavi Lerín
Prof.   Xavi Lerín
Prof.   Xavi Lerín

A. Instrumentals

Grup de percussió:
Grup de cambra:
Grup Guitarres
Conjunt instrumental:
Dilluns 19.30 – 20.30 h*  
Dilluns 19.30 – 20.30 h*  
Dijous 19;30-20;30h*  
Dimarts  20.00 – 21.00 h*        
Aula  11
Aula 5
Aula 5
S.d’audicions  
Prof.  Sergi Molina
Prof.  Xavi Lerín
Prof.  Clàudia Giménez
Prof.  Juanjo Grau 

 * Classes Quinzenals

Optatives

Informàtica musical:
Ensemble:
 dijous    18.00 – 19.00 h     
dijous    19:00 – 20.00 h   
Aula Informàtica 
S.d’audicions
Prof.  Roc Lluís
Prof.  Juanjo Grau