Consell Escolar

Us informem que com a resultat del recent procés de renovació del Consell Escolar, la composició d’aquest ha quedat de la següent manera:

Director 
Juanjo Grau Castells

Cap d’estudis
Xavi Lerín Martínez

Secretari
Roc Lluís Mulet

Representat de la Titularitat
Dolors Queralt Moreso

 

 

Representat del Professorat
Xavier Planas Abelló
Clàudia Giménez Ferreres
Sergi Molina Pla

Representat dels pares i mares d’alumnes
Josep Minguell Rovira

Representat de l’AMPA
Eva Araujo Monsoriu

Representants de l’alumnat
Míriam Rojo Chavarría
Manel Carbó Lancharro